Close

Ehitise auditi tegemine

Küsi hinnapakkumist!

Teostame ehitusauditeid üle Eesti!

Ehitise auditi käigus hindame ehitise vastavust kasutusloa saamise tingimustele. Hindame, kas ehitis vastab selle kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras ning kontrollime, kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu.


  • 8 elluviidud mängu- ja terviseväljakut
  • 16 aastat kogemust planeeringute vallas
  • kiired projekteerimise tähtajad

Vajadusel aitame seadustada Teie ehitise – teostame mõõdistused, vormistame puuduvad joonised, korrastame ehitise dokumentatsiooni ja taotleme ehitus- või kasutusloa.


Vastame 48 tunni jooksul!

Mlleks tuleb kiirustada ehitise auditiga?

1. juulil 2015. aastal jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks.


Ehitise audit hoonele kasutusloa taotlemisel

Enne 01.07.2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitised jagatakse kahte kategooriasse:

Enne ehitusseaduse jõustumist ehitatud ehitis ehk enne 2003. aasta 1. jaanuari ehitatud ehitis:ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt;

Enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehitisregistrisse kandmata ehitis ehk pärast 01.01.2003 ning enne 01.07.2015 ehitatud ehitis: ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti.

Ehitise auditis esitatakse ehitise olulisemad tehnilised andmed.

Ehitise audit sisaldab ehitusinseneri poolt teostatava visuaalse ülevaatuse. Vajadusel tuleb eraldi tellida:

ehitise tuleohutuse hinnang – auditi tegijal tuleb kaasata tuleohutuse ekspert (tase 6);

elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;

gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;

vajadusel muu asjakohane mõõdistusprotokoll.

 
Valmib projekti kaust

Kui paljudele lastele ja mis vanuses on mänguväljak mõeldud?

Valime mänguvahendid

Kalkuleerime kasutatud inventari eelarve koos materjalide mahuga, ning lisame orienteeruva hinnakalkulatsiooni.

Kuulame kliendi soove

Tööde mahtude arvutamine

Õiged mängutarvikud peavad sobituma turvaaladega.

Projekt koosneb projekti kirjeldusest koos asendiplaani joonisega, lisaks detailsed joonised.

Ehitise auditi tegemine - kuidas töötame?

Ehitise auditi tegemine

Võta meiega julgelt ühendust tasuta konsultatsiooniks!

Maverick OÜ, MTR registreering (projekteerimine) EEP003715, muinsuskaitse tegevusluba EMU000221

Maverick OÜ on tegelenud ehitusauditite (ekspertiiside) koostamise ja ehitiste seadustamistega üle 12 aasta. Meie oskused ja kasutusel olev tehnika võimaldab kliendile kiiret, kvaliteetset ja taskukohast teenust. Lühikesed tähtajad ja professionaalne nõustamine on meie tugevused.


Elvo Themas

+372 507 7550

Maverick OÜ, MTR registreering (projekteerimine) EEP003715, muinsuskaitse tegevusluba EMU000221

Kõik õigused kaitstud ©